• Planlar, sıkı bir çalışma disiplinine dönüşmedikçe sadece iyi niyetlerden oluşur.

 

 • Planlamamak için bahaneler
  • “Planlama çok zaman alır ”
  • “Müşteriler ne istediğini bilmiyor”
  • “Planlamada taahhüt ettiklerimiz karşısında hesap vermemiz beklenecek” 

Proje Aşamalarının Tanımlanması 

Örnek:
2004 Olimpiyat Oyunları

Proje Planlama Süreci

 

 • Proje Bütçesi
 • Projenin Takvimi
 • Proje durum raporlarının tanımlanması, yetkilendirilmesi
  • Ne 
  • Ne zaman
  • Kime 
 • Projenin Sonlandırılma Planı  
  • Personel, ekipman, mekan ne olacak

Eylem Planı

 

 • Genellikle bir eylem planı, proje faaliyetlerini (görevler) listeleyen yüksek seviyeli bir proje planıdır ve her önemli görev için aşağıdakileri içeren bilgileri içerir:
  • Görevi yerine getirmekten kim sorumludur
  • Görevin zaman tahmini
  • Kim kime karşı sorumludur
  • Gerekli kaynaklar
  • Bitiş tarihleri

İş Dağılım Ağacı

 

 • Projenin her bir parçasının performans, sorumluluk, bütçe ve program açısından nasıl katkıda bulunduğunu gösterir

 

 • Ne yapılması gerekiyor?
 • Yapılacak iş için hiyerarşik yapı nasıl olmalıdır?

İş Dağılım Ağacı

 

 • Eylem planlarındaki bilgileri kullanarak, her bir görev, anlamlı iş paketlerinin tümü tanımlanıncaya kadar, ard arda daha ince detay seviyelerine ayrılır.

 • Festival
  • Tanıtım Faaliyetleri
   • Reklam
    • Reklam metni
    • Basınla iletişim
    • Ödeme şartları
    • Kontrol
   • Biletleme
   • Poster

Doğrusal Sorumluluk Şeması 

 

 • İş paketini yapmakla yükümlü personel ve kuruluşları gösterir

 

 • Hangi işten kim sorumlu?