Author: nikolatesla

SANAL DUNYADA BILGI GUVENLIGI

T.C.  HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI   SANAL DÜNYADA BİLGİ GÜVENLİĞİ  YÜKSEK LİSANS TEZİ / YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ  Hazırlayan  Volkan  AVŞAR  Danışman Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERKOÇ  İstanbul – 2016   T.C.  HALİÇ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI   SANAL DÜNYADA BİLGİ GÜVENLİĞİ  YÜKSEK LİSANS TEZİ / YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ  Hazırlayan  Volkan  AVŞAR  Danışman ve Tez Jürisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERKOÇ   (Danışman) İstanbul – 2016   ÖNSÖZ  Bu çalışma 2016 – 2017 yılları arasında T.C. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nun bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalarına verdiği destek ile hazırlanmıştır.  Yüksek lisans eğitimim ve tez çalışmamın tamamlanması süresince büyük bir gayret ve özveriyle çalışmamı takip eden, gösterdiği sabır ve hoşgörüyle bana destek olan tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Ahmet  Erkoç’a çok teşekkür ederim. Bu çalışmaya tecrübeleri ve örneklerini temin eden Sn.Giray USLU ve diğer değerlendirmelerde yardımcı olan Sn. Mesut ÇORBACI’ya ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam boyunca bana yardımcı olan yüksek lisans arkadaşlarım Sn.Mesut ÇORBACI ve Sn.Giray USLU’ya ayrıca teşekkürlerimi borç bilirim. Son olarak eğitim hayatım boyunca bana destek olan ve verdiğim her kararın arkasında durarak beni bu günlere getiren sevgili anne ve babama sonsuz teşekkür ederim. İstanbul, 2016       Volkan AVŞAR İÇİNDEKİLER  Sayfa No. KISALTMALAR IV TABLOLAR V ÖZET VI...

Read More

İslamiyet Öncesi İran’da Dinler

Giriş:  İran’da dinin ortaya çıkması ve dinsel yönelişlerin başlangıcını Aryaların bu ülke topraklarına gelip yerleşmesi ile eş zamanda ele alıp değerlendirmek gerekir. Hatta bu topraklarda dağınık yada yerleşik yaşam süren eski uygarlıkların çok tanrılı dinlere inandıkları veya dinsel diğer olgulara sahip oldukları kabul edilse bile elimizde bu inanç ve eğilimleri kesin kanıtlar nitelikte hiçbir  açık delil bulunmamaktadır. Eski dönemlerde göçebe hayat süren Arya kavimleri yerleştikleri yeni topraklarda büyük din ve mezhepler meydana getirdiler. Bu dinlerin ilki Mitraizm (ışık ve güneşe tapınma)dir. Onu ise Zerdüşt dini izler. Zerdüştlilik sonraları doğan mani ve mazdek dinleri ile karışarak sasani kast örgütü ve katı sınıfsal tabakalaşma sisteminin saray Mecusileri,  ve zanaatkâr çevreler tarafından desteklenmesi ve   Mecusilerin kast örgütünün başına gelmesiyle zamanla öyle bir noktaya geldi ki sonunda İranlıların sınıf ayırımından kurtulma ve tek dine kavuşma yönündeki dileği gerçekleşerek ve halk isyan etmiştir.  Sasani devletini gözetip kollayan Zerdüşti din adamları Part hanedanlığının çökertilmesinde tam destek vererek böylece devlette de söz sahibi oldular. Bu durum Allah inancının ruhu ve en büyük, insan, Hz. Hatemül Enbiya (s.a.v)’nın getirdiği yüce İslâm’ın İran medeniyetine yol bulması ve ardından sonsuza dek parlayacak eşsiz bir güneş gibi İranlıların gönlünde doğup taht kurmasına dek devam etmiştir. [1] Günümüze kadar yapılmış arkeolojik araştırma verileri, bazı Hint-Avrupa kavimlerinin milattan 3.000 yıl öncelerde dünyanın değişik coğrafyalarına yayılmaya başladıklarını ve Asya’nın geniş topraklarında yerleşik hayata geçtiklerini göstermektedir. Birtakım araştırmacılar bu yayılma ve yerleşim merkezlerinin Kuzey Kafkasya olduğu kanısını...

Read More

Azabı Mukaddes

Dibine kadar yaşasan, sonunda dibin bulursun; Kul hakkı yememekte sırra vakıf olursun; Bari sen gafilsin bırak çocukların bilsin; Bu hayatta parayla sade rüsva olursun; Kalbi kırmakta sade şeytanlık vardır; Kalbi yapmakta şeytana taş atmaktır; Her gelene açarsan kalbin, kapıyı kapatamazsın; Giren çıkan çok olur amma , gece yalnız yatarsın; Uçacak olsan arşı alaya, dakkada Koyacak olsan tahtın, en tepesine sır dağına; Yediğini bulsan önünde, yemediğin arkanda; Sayılıdır her nefes, Eşhedüenlailaheillallah; Yar yar dedimde bir kula tutuldum; Saçının sarısına , gözünün karasına vuruldum; Dili ateşmiş, dudaklarında boğuldum; Bir zamanlar ne idim. bak şimdi ne oldum; Merhamet et dırahtı sarınca karınca; Merhamete muhtaç adem , elma daldan kopunca; Kilid elinde azrail ruh teslim alınca; Hakkı kalmaz kimsede alır oda kararınca; Yaşım daha küçük ben ne anlarım, yediyim; Akıl daha ermedi, günahsız bebeyim; Ha bugün ha yarın, oldum yetmişyediyim; Hoca helallik istiyor, ah ne gafil biriyim; Serseriyim aşkına, sır sende bilirim Sırrına muhtaç olduğum, vardım affeyleyesin; Cehennemdi bu hayat , cennetini bahşeyleyesin; Geldim kapına biçare, senden başka yok aman versin? Günahkarım , yüzüm yok sen zaten bilirsin; Sonsuzluğun ortasında  kaldım, ben kimin neyim kimim neyim kimim neyim… Hiçzen...

Read More

Neden Java Programlama Dili?

Java Programlama dili şu anda dünyadaki en popüler programlama dillerinden biri haline gelmiştir. Java SUN bilgisayar şirketince orijinal olarak elektrikli ev araçlarının (mikrodalga fırınları, buzdolapları , televizyonlar, uzaktan kumanda cihazları vs.) birbiriyle haberleşmesini sağlamayı amaçlayan bir proje içerisinde 1991 yılında geliştirilmeye başlandı. Orijinal adı bu dilin tasarımcıları James Gosling, Patrick Naughton, Chis Wartdh, Ed Frank ve Mike Sheridan tarafından Oak olarak konulan programlama dili daha sonra bu isimde başka bir programlama dili olduğu keşfedilince o anda bir kahvehanede kahve içen programlama gurubu tarafından kahve markasından esinlenerek Java olarak değiştirildi. Akıllı elektronik ev araçları pazarı SUN gurubunun tahminlerinden çok daha yavaş bir gelişme gösteriyordu. Bu yüzden Java dili projesi ticari bir geliştirme projesi olarak büyük olasılıkla iptal edilecekti. 1993 Yılında “World Wide Web” büyük bir atılım göstererek bütün dünyaya yayılmaya başladı. Javanın Dinamik Web sayfaları hazırlamadaki büyük potansiyelini gören SUN şirketi projeyi bu tarafa yönlendirdi ve bu javaya yeni bir canlılık ve yaşama umudu sağladı. Java neredeyse her türdeki ağ uygulamalarının temelini oluşturarak gömülü ve mobil uygulamalar, oyunlar, Web tabanlı içerik ve kurumsal yazılım geliştirme ve dağıtımı için küresel standarttır. Dünya genelinde 9 milyonu aşan geliştiriciyle Java, heyecan verici uygulamaları ve hizmetleri verimli bir şekilde geliştirmenize ve dağıtmanıza olanak tanır.Dizüstü bilgisayarlardan veri depolama merkezlerine, oyun konsollarından bilimsel süper bilgisayarlara, cep telefonlarından Internet’e kadar Java her yerde karşımıza çıkmaktadır. Şirket Masaüstü Bilgisayarlarının %97’sinde Java Bulunmakta ABD’deki Masaüstü Bilgisayarların (veya Bilgisayarların) %89’unda...

Read More

Uzman Sistemlerde Bilgi Sunma Yöntemleri

UZMAN SİSTEMLER Uzman sistem, belirli bir alandaki gerçek hayat problemlerini çözen uzman kişinin davranışının benzerini oluşturan bilgisayar programıdır. Bir uzman sistemin oluşturulması iki adımdan oluşur; İlk adım, problem çözümünde kullanılacak bilgilerin ve yöntemlerin uzman kişi veya kişilerden toplanmasıdır. İkinci ve son adım ise bu bilgi ve yöntemlerin daha sonra kullanılmak üzere oluşturulan bir yapıda yeniden düzenlenmesidir. Bu işlemler bilgi mühendisliğinin (knowledge engineering) alanına girer. Uzman sistemleri klasik bilgisayar programlarından ayıran en önemli fark, uzman sistemlerin bilgiyi değerlendirirken klasik bilgisayar programlarının ise veriyi kullanmasıdır. Bir uzman sistem üç bileşenden oluşur; bilgi tabanı, bilgiyi sunma ve kullanıcı arabirimi. Bilgi tabanı, belirli bir problem ile ilgili, sistemin kullanacağı gerekli tanımları (kurallar ve gerçekler) içerir. Bilgi Sunumu, gerçekler ve kuralların, karar vermek için (ya da başka bir deyişle problemi çözebilmek için) ne zaman ve nasıl kullanılacağını belirler. Kullanıcı arabirimi de problemi çözmeyi arzulayan kullanıcı ile problem çözücü (uzman sistem) arasındaki iletişimi sağlar. Avantajları, uzman sistemlere farklı kullanım alanları sunmuştur. Ziraatten jeolojiye, çevreden uzay teknolojisine kadar bir çok alanda kullanılmak üzere uzman sistemler geliştirilmiştir. Endüstri mühendisliğine yönelik çalışmalar ise genelde karar destek sitemleri niteliğindeki çalışmalardır. Örneğin; bir sürekli üretimin eş zamanlı izlenmesi, çeşitli sezgisel sırlama yöntemleri kullanarak ve üretim sürecini izleyerek, gerektiğinde en uygun iş atamalarının yapılması; klasik iş sıralama işlemini izleyen aşamaların koordine edilmesi ve kontrolü gibi faaliyetlerin planlanması, imalat kaynaklarının planlanması, sonlu sıralama, dinamik sıralama; job-shop ortamında sıralama problemlerini çözüp, işçi, makine ve teçhizat kullanımında oluşacak...

Read More

Exchange 1 TRY

USD
USD
8.3141
8.3016
AUD
AUD
6.5637
6.5245
DKK
DKK
1.3623
1.3592
EUR
EUR
10.1060
10.0909
GBP
GBP
11.7681
11.7504
CHF
CHF
9.2362
9.2224
SEK
SEK
1.0038
1.0015
CAD
CAD
6.8954
6.8693
KWD
KWD
28.1665
27.7502
NOK
NOK
1.0107
1.0084
SAR
SAR
2.2302
2.2136
JPY
JPY
7.6765
7.6474
BGN
BGN
-
5.1881
RON
RON
-
2.0594
RUB
RUB
-
0.1128
IRR
IRR
-
0.0199
CNY
CNY
-
1.2993
PKR
PKR
-
0.0548
QAR
QAR
-
2.2927